Big_loader_ajax

Regulace

dle teploty výstupní vody - otočný termostat, kaskádový řadič REG 10, příložný termostat

dle prostorové teploty - prostorové termostaty jednoduché, týdenní elektronické nebo mechanické, GSM termostat, bezdrátový termostat

ekvitermní - regulátory Siemens RVA, RVS, regulátor REG 10

K řízení elektrokotle lze použít jakýkoliv regulační prvek, jehož výstupem je bezpotenciálový kontakt.