Big_loader_ajax

Multikotle 40 - 360kW

Popis:

Kotel do 180 kW se skládá ze dvou až pěti sekcí (výkon do 36 kW), tyto jsou uspořádány na společném rámu a zakryty společným krytem. Každá sekce má svůj přívod a výstup topné vody. Pokud je multikotel s čerpadly, je toto čerpadlo na vstupu do každé jednotlivé sekce. Rovněž u jednotlivých sekcí mohou být manotermy (sdružený ukazatel teplota - tlak).

Kotle 181 - 360 kW jsou na dva kotle do 180 kW na společném rámu.

Připojení do topné soustavy provést dle Tichelmana (viz. jednotlivé obr.).

Elektro připojení:

Každá sekce má svůj přívod elektrické energie (do 36 kW) a ovládací obvody (viz. schema zapojení Návod k obsluze str.23).

Regulace

- kaskádovým řadičem s potřebným počtem stupňů (nebo pomocných kontaktů). Pokud kaskádový řadič ovládá kaskádu po celých sekcích připojuje se stejně jako termostat. Pokud ovládá kaskádu jemněji ( možno až tři stupně v každé sekci) využívá ještě svorek 4 a 5, 6 a 7.

- termostatem. Termostat by měl ovládat přes pomocné relé jednotlivé sekce na svorkách 2 a 3. (viz. schema zapojení Návod k obsluze str. 14)

Varianty, výkresy:

do 72 kW -  2 sekce 36 kW; výkres dwg bez čerpadla, s čerpadly

do 108 kW - 3 sekce 36 kW; výkres dwg bez čerpadla, s čerpadly

do 144 kW - 4 sekce 36 kW; výkres dwg bez čerpadla, s čerpadly

do 180 kW - 5 sekcí 36 kW; výkres dwg bez čerpadla, s čerpadly

do 216 kW - 2 multikotle 108 kW; výkres dwg bez čerpadla, s čerpadly

do 252 kW - multikotle 108 a 144 kW; výkres dwg bez čerpadla, s čerpadly

do 288 kW - 2 multikotle 144 kW; výkres dwg bez čerpadla, s čerpadly

do 324 kW - multikotle 144 a 180 kW; výkres dwg bez čerpadla, s čerpadly

do 360 kW - 2 multikotle 180 kW; výkres dwg bez čerpadla, s čerpadly

Volitelné příslušenství:

čerpadlo

manoterm (sdružené měřidlo teplota - tlak)

tlakový spínač

tlak do 600 kPa

sběrné potrubí

stojan pro elektrokotel

elektrorozvaděč s rozjištěním

kaskádový řadič (ekvitermní regulátor) 5 stupňový REG 10

zpožďovací relé (mezi sekce nebo stupně)

Foto multikotlů

kliknutím se dostanete na stránku s obrázky

Ke stažení